Senet İmzalarken Nelere Dikkat Edilmeli | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri
 • YARIM ALTIN
  6.912,00
  % 0,09
 • AMERIKAN DOLARI
  31,1737
  % 0,09
 • € EURO
  33,7835
  % -0,10
 • £ POUND
  39,4754
  % -0,08
 • ¥ YUAN
  4,3296
  % 0,05
 • РУБ RUBLE
  0,3385
  % 0,04
 • BITCOIN/TL
  1783109,614
  % 1,66
 • BIST 100
  7.962,34
  % 3,14

Senet İmzalarken Nelere Dikkat Edilmeli

Senet İmzalarken Nelere Dikkat Edilmeli
728 90

Senet imzalarken nelere dikkat edilmeli konusu üzerinde durulmalıdır. Çünkü senet zamanında ödenmediğinde birçok sorunun kapısını açmaktadır. Ayrıca senetin ödenmemesi kadar senetin sahte bilgiler ile doldurulmasının da çok ciddi yaptırımlara sebep olduğuna dikkat etmek gerekmektedir. Senet işlemleri, bu konuda bilgi sahibi olan uzmanlar aracılığı ile yapılmalıdır.

Senet, mali mülkiyet ilişikisini kapsayan yazılı bir belgedir. Senet hem borçlu hem de alacaklı en az iki kişinin yaptığı bir alışveriş sonucunda imzalanmaktadır. Senedin imzalanmasında düzenleyen kişinin de imzası gerekecektir.

Senedin önemi eğer ödenmezse alacaklı kişinin icraya başvurmasından gelmektedir. Senet, kontrattan oldukça farklıdır. Senedin ödenmemesi durumunda ciddi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

300 250 4

Senet yapmak güven verici bir durum olmasa da bazen kaçınılmaz olabilmektedir. Senedin kaçınılmaz olduğu ve yapılması gerektiği durumlarda mutlaka düzenlenmesine dikkat edilmelidir. Dikkatsizce düzenlenmiş senetlerde oynama ve sahtecilik yapılabilir. Böyle durumlarda kanıtlamak zor olmaktadır. Özellikle senette ödeme miktarının altı ve üstü düzgün bir biçimde kapatılmalıdır. Ödeme miktarı kapatılmayan senetlerde, güvenilmez kişilerin oynama yapması ve miktarı yükseltmesi görülen ve yaşanan olaylardan birisidir. İlaveten senet yaptırmak zorunda kalmışsanız dahi senet ödeme tarihini çok iyi takip etmelisiniz. Senet ödeme gecikmeleri hapse veya icraya sebep olabilmektedir. Eğer senet ödemesinde gecikme yaşanmış ise tebligat gelmesine karşın itiraz etmeye hazırda bulunmak gerekmektedir. İtirazda bulunma süresi 5 gündür.

Senet imzalarken nelere dikkat edilmeli konusu dikkate alınmadan imzalanan senetler bir süre sonra insanların başına bela açmaktadır. Başına açılan bela sebebi ile insanlar fazla para ödemekte, borçlanmakta veya hapise girmektedir. Tatsız durumlar yaşanmadan önce senet imzalarken nelere dikkat edilmeli sorusunun yanıtlarını uygulamaya özen göstermek gereklidir.

Senet imzalarken nelere dikkat edilmeli sorusunun yanıtı olarak aşağıda liste yapılmıştır.

 • Kayıtsız şartsız bir bedel ödeme vaadi sunulmalıdır.
 • Lehtarın ad ve soyadı belirtilmelidir.
 • Bononun düzenlendiği yer ve tarih yazılmalıdır.
 • İmza bulunmalı ve kontrol edilemelidir.
 • Ödeme yeri bulunmalı ve kontrol edilemelidir.
 • Bono veya emre muharrer senet kelimesi Türkçe hazırlanmış bir senette Türkçe yazılmalıdır.
 • Vade varsa belirtilmelidir.
 • Boş senetlere imza atılmamalıdır.
 • Senet bilgileri doldurulurken muhakkak aynı kalem tercih edilmelidir.
 • Senette belirtilen tutar hem sayı hem de yazı olarak iki farklı şekilde doldurulmalıdır.
 • Senette sayı ve yazı ile doldurulan kısmın hem üstü hem de altı bir çizgi ile kapatılmalıdır. Bu şekilde senet olduğu gibi kalır ve ekleme yapılmaz.
 • Senetleri ödedikten ve borcu bitirdikten sonra senetlerde yer alan imzanın sizin kişisel imzanız olduğundan emin olmanız gerekmektedir.
 • Güvenmediğiniz firma, şirket veya kişilere karşı senet ile ödeme kabul etmeyiniz.
 • Senetler düzenlenirken hem alacaklı hem de borçlu aynı anda bulunmalıdır.

Senedin Geçerli Olması İçin Ne Gerekir?

Senedin düzenlenmesi ve takibi iyi yapılmalıdır. Eğer senette eksik bilgi, imza, tutar var ise konrtolü yapılmalı ve gerekirse senettin geçersiz sayılması için yok edilmelidir. Senet ödemeleri zamanında yapılması ve senedin alacaklı kişiden teslim alınması gerekmektedir.

Senedin doldurulması hem borçlu hem de alacaklı dikkat etmelidir. Senette yazılan bilgilerde eksiklik olması durumunda senet geçersiz sayılabilmektedir. Geçersiz sayılan senetlerden ödeme alınmamaktadır.

Senedin geçerli olabilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmek gereklidir.

 • Senette alacaklı veya borçlunun imzasının yer aldığı gibi düzenleyen kişinin de imzasının yer alması gereklidir.
 • Bono’, ‘Emre Muharrer Bono’, ‘Emre Yazılı Senet’ ibarelerinin bulunması senetin geçerli olması açısından önem taşımaktadır.
 • Senedin geçerli olmasındaki önemli şey olan şarta bağlanmamış olmasıdır.
 • Senedin düzenlendiği yer, tarih ve düzenleyen kişiye dair bilgilerin eksiksiz doldurulması gereklidir.
 • Senedin lehtarına dair TC kimlik numarası, ad ve soy ad bilgilerinin eksiksiz ve tam bir biçimde doldurulması gerekmektedir.

Kefilsiz Senet Olur Mu Ve Kimler Yazabilir?

Kefilsiz senet alacaklı ve borçlu arasında düzenlenen ve alınan kararlara bağlı olarak olabilmektedir. Eğer kefilsiz bir biçimde senet hazırlanmış ve imzalanmış ise senet geçerli olacaktır. Kısacası kefilsiz bir şekilde senet olmaktadır.

Senetin kim tarafından yazıldığının yada düzenlendiğinin bir önemi yoktur. Ancak düzenleyen kişinin bilgileri yer almalıdır. Senetin düzenlemesi bir borçlu ve bir alacaklı arasında gerçekleşmelidir. Borçlu ve alacaklı konumunda şirketlerin yer alması da mümkündür.

Vadesi Geçmiş Senet İcraya Verilir Mi?

Senet vadesi önemlidir. Senedin ödenmesinde yaşanan gecikme sonucunda alacaklı kişinin icraya verme hakkı bulunmaktadır. Eğer vadesi ve ödeme tarihi geçmiş bir senet var ise icra koşulları uygulanmaktadır.

Senedin geçerliliğini yitirmesi ve senedin düşmesi için senedin nereden alındığının önemi bulunmaktadır. Senet eğer bir resmi kurumdan alınmış ise (banka ve benzeri) 10 yılda düşmekte ve geçersiz sayılmaktadır. Senet eğer bir esnaftan alınmış ise 3 yıl içinde geçerliliğini yitirmekte ve düşmektedir.

Devlete yapılan icra borçları 10 yıl içinde silinmektedir. Ayrıca bazı durumlarda tazyik hapsine başvurulmaktadır. Tazyik hapsi genellikle 1 ila 3 ay arasında verilmektedir.

Dolarla Senet Yapılır Mı?

Dolarla senet ödemesi yapılmaktadır. Dolarla ödeme isteyerek senet hazırlamak isteyen kişiler gerekli ödeme miktarını dolar bazında belirtip “Türk Lirası karşılığında” ibaresi düşmelidir. Ayrıca senet için gerekli ödemenin ne kadar olduğu hem rakam hem de yazı vasıtası ile belirtilmek zorundadır.

Senetin Geçersiz Olduğu Durumlar Nelerdir?

Senet yapan alacaklı mutlaka seneti iyi muhafaza etmelidir. Eğer senette yıpranma olmuşsa geçerliliği sorgulanmaktadır. Senet imzalarken nelere dikkat edilmeli sorusu ile aynı cevaplara sahip olan senetin geçersiz olduğu durumlar şu şekildedir:

 • Düzenleme tarihi yazılmamış senetler geçersizdir.
 • Senette kazıntı veya silinti olması deforme olmuş olması veya değiştirilmiş olmuş olması ihtimaline sebep olmaktadır. Bu yüzden senedin yıpranmaması gerekmektedir.
 • Senette eksik yer ve bilgi bırakılırsa geçersiz sayılabilir.
 • Senette sahtecilik varsa ve tespit edilmişse geçersizdir.

Kaç Senet Çeşidi Vardır?

Bilinen pek çok senet çeşidi bulunmaktadır. Senetlerin çeşitleri kendi arasında farklı özellikleri de beraberinde getirmektedir.

Senet çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Devlet iç borçlanma senedi
 • Tapu senedi
 • Emtia senedi
 • Gelir ortaklığı senedi
 • Emre muharrer senet
 • Hisse senedi
 • Kambiyo senedi
 • Avalli senet

Senet İcraya Nasıl Verilir?

Senet borcunun ödenmediği durumlarda senedin icraya verilmesi kaçınılmazdır. Senedin icraya verilmesi için ilk adım İcra Dairesine gitmekten geçer. İcra Dairesine giderek senet bilgileri ve belgeleri teslim edilmeli gerekli belgeler doldurulmalıdır. Bu şekilde yapılan senet icra işlemi sonucunda tebligat oluşturulur. Senet borcunu ödemediğini ve icranın geleceğini bildiren tebligat en geç 15 gün içerisinde borçluya ulaştırılmaktadır.

Senet icra tebligatının eline ulaşması durumunda borçlunun yapabileceği şey 5 gün içinde itiraz etmektir. İtiraz sonuçlandığında gerekli görülürse borcun ödenmesine karşı taksit işlemi uygulanmaktadır.

Senette Sahtecilik Suçu Cezası Nedir?

Senet resmi bir belge olarak nitelendirilmektedir. Senedin resmi bir belge olması ve resmi kurumlarda gerekirse işleme konulmasından dolayı senette yapılan sahtecilik işlemi belgede ve resmi evrakta sahtecilik suçunu kapsamaktadır.

Senette sahtecilik yapılması durumunda eğer tespit edilir ve kanıtlanır ise sahtecilik yapan kişi veya kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmektedir.

728 90
Araç çubuğuna atla