Kamu Alacakları İçin Gecikme Zammı Oranı Yükseldi | Kapalı Çarşı - Dolar, Euro, Altın ve Tüm Döviz Kurları - Ekonomi Haberleri
 • YARIM ALTIN
  6.954,00
  % 0,77
 • AMERIKAN DOLARI
  31,1648
  % 0,04
 • € EURO
  33,7969
  % -0,06
 • £ POUND
  39,4862
  % -0,08
 • ¥ YUAN
  4,3281
  % 0,02
 • РУБ RUBLE
  0,3379
  % -0,15
 • BITCOIN/TL
  1779316,594
  % 2,25
 • BIST 100
  9.179,48
  % -1,66

Kamu Alacakları İçin Gecikme Zammı Oranı Yükseldi

Kamu Alacakları İçin Gecikme Zammı Oranı Yükseldi
728 90

Daha önceki dönemde kamu alacaklarının zamanında ödenmemesi durumunda uygulanan yüzde 2’lik gecikme zammı oranı yüzde 2,5’e çıkarıldı. Amme alacaklarına yönelik olarak devlet tarafından uygulanan gecikme zammı oranının yeniden belirlenmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı kararı 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayınlanan 183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarında daha önce yüzde 2 olan bu gecikme zammı oranı yüzde 2,5’e çıkarılıyor.

Devlet Alacaklarını Tahsilâtta Zorlanıyor

Amme alacakları yanı kamu alacakları genel itibari ile Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları olarak kanun ile belirtiliyor.

300 250 4

Son yıllarda ise bu alacakların tahsilâtında büyük zorluklar yaşanıyor. Yaşanılan ekonomik zorluklar nedeniyle birçok vatandaş devlete ait bu kamu borçlarını ödemek istemiyor ya da ödemekte büyük zorluk yaşıyor. Devlet ise bu alacaklarının tahsil edemediği durumlarda uyguladığı gecikme zammı bedelini arttırarak kişilerin bu bedeli ödemesi sağlamak istiyor. Bu gecikme bedeli zammı artışını altında yatan ana neden olarak bu durum gösteriliyor.

Yapılan Aflar Ödemelerin Azalmasına Neden Oldu

Geçmiş dönemlerde devlet çeşitli alacaklarına yönelik olarak çeşitli aflar uyguladı. Bu aflar özellikle devlete ait borçlarını ödemeyen kişilere faiz affı ve anaparada indirim gibi uygulamalar olarak gerçekleşti. Bu durum özellikle devlete ait kamu borçlarını zamanında ve düzenli bir şekilde ödeyen kişiler nezdinde büyük bir rahatsızlık yarattığı görülüyor. Birçok ekonomi uzmanı yapılan bu af ve indirimlerin uzun vadede amme alacaklarının tahsilinde büyük bir soruna yol açacağı yorumları yapılıyordu.

Korkulan oldu. Son yıllarda kamu borçlarının ödenmesi noktasında yaşanılan tahsilât oranında büyük düşüşler gözlemleniyor. Bazı vatandaşlar nasıl olsa bu borçların faizleri affedilecek düşüncesi ile borçlarını zamanında ödememe yolunu seçiyor. Bu duruma bir dur demek isteyen maliye yetkilileri yaptıkları yeni düzenleme ile gecikme faiz oranını yüzde 2’de yüzde 2,5’e çekerek vatandaşların devlete olan borçlarını zamanında ödemesinin sağlanması planlanıyor. Fakat bu planın başarılı olması için en önemli husus vatandaşlarda bu borçları zamanında ödeme bilincinin oluşturulması ve zamanında bu borçları ödeyen vatandaşların yapılan af ve indirimler ile mağdur edilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor.

Uzun Vadede Herhangi bir Af Uygulanmayacak

Amme alacakları tahsilat oranında büyük oranda azalmaya neden olan en önemli etken olarak görülen bu alacaklar ile ilgili af ve faiz indirimlerinin devletin gündeminde çok uzun bir süre yer almayacağı ifade ediliyor. Bu doğrultuda kamu borçlarının zamanında ödenmemesi sonucunda artan faizler ile birlikte vatandaşlara çok daha büyük bir yük bineceğinden dolayı önümüzdeki dönemde amme borçlarının tahsilâtı oranında büyük bir artış olması ön görülüyor.

Uzun vadede devletin gündeminde amme alacakları ile ilgili herhangi bir af ya da faiz indiriminin yer almayacağı bilgisinin maliye ve ekonomi kurmayları tarafından da teyit edilmesi ile birlikte normalde zor durumda kalan kişiler için oldukça faydalı olan bu indirimlerin bazı kişiler tarafından suistimal edilmesinin de önüne geçilmiş olacak. Hükümetin mali anlamda gerçekten zor durumda kalan kişiler için ise mağdur olmalarını önlemek amacıyla çeşitli borç taksitlendirme kampanyaları yapılabileceği bunun içinde bazı kriterlerin yerine getirilmesini zorunlu olacağı ifade ediliyor.

728 90
Araç çubuğuna atla